तातोपानी गाउँपालिकाको जनहितमा जारी सन्देश

जन्म, मृत्यु र विवाहदर्ता आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर अनिवार्य गरौ । वन जङ्गलको संरक्षण र सदुपयोग गरी समृद्ध र हरीयाली गाँउ निमार्णमा योगदान पुन्याओं ।

तातोपानी गाउँपालिका,जुम्ला

सम्बन्धित शीर्षक