जिल्ला खेलकुत बिकास समिति जुम्लाकाे जनहितमा जारि सन्देश ।

जिल्ला खेलकुत बिकास समिति जुम्लाकाे जनहितमा जारि सन्देश ।

स्वास्थ्य जीवनका लागि खेलकुद, व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुद, आन्तरिक पर्यटन प्रर्वधनका लागि खेलकुद”।।।

अध्यक्ष धन् कुष्ण पाण्डे
सदस्य सचिब सगिता आचार्य
जिल्ला खेलकुत बिकास समिति जुम्लाकाे•

सम्बन्धित शीर्षक