जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको सुचना

ब्युटाकोलर औषधि होइन बिष हो ।

                      यसका लक्षणहरु निम्न छन
१)यसले वातावरण र मानिस जनावर जलिय जीवलाई नास गर्दछ ।
२)ब्युटाकोलर प्रयोग कारण क्यान्सर लगाउन्छ ।
३)यसले जलन छालामा जलन जलाउन्छ ।
४) यो प्रयोगले वातावरणमा लामो समय सम्म असर पार्दछ ।
५)यसबाट मानव तथा जनावरमा विकृती देखा पर्दछ । जस्तै लाटो अपांग वाम पुड्के सुस्त मनस्थिती बच्चा तथा बाछाबाछी जन्माउन्छन् ।
यसमा समाधानका उपायहरु
१)पानीको लेबल ५ देखी ७ सेन्टीमिटर भर्ने ।
२)पानीको लेबल रोपेबाट गोडमेल गरुन्जेल सम्म नघटाउने
३) खेतबारीको नियमित सरसफाई गर्ने ।
४)खेतबारीको नियमित रेखदेख गरौं ।
५) घुम्तेबाली लगाउने ।
 जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्ला 

सम्बन्धित शीर्षक