सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको सुचना

                सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको सुचना
जिल्ला छात्रवृत्ति समितिको २०८०।०२।२८ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक विकास कार्यालय,शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय जुम्लाको सुचना पार्टीमा टॉस गरिएको प्राविधिक छोरीबुहारी,उच्च शिक्षा,अपांग र उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली उपर मिती २०८०।०३।०३ गते सम्म प्रमाण सहित कार्यालय समय भित्र निवेदन दिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।
तुलराज चौलागाई
सामाजिक विकास अधिकृत
सामाजिक विकास कार्यालय,जुम्ला ।

सम्बन्धित शीर्षक